Retourneren

Mocht je bestelling niet voldoen aan je wensen, neem dan contact met ons op.

Wij stellen het zeer op prijs als je voorafgaand contact met ons opneemt om de reden van retour kenbaar te maken. Wellicht kunnen we je meteen verder helpen en samen tot een passende oplossing komen.

Decoverf.nl is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur op telefoonnummer 085 – 7608941. Je kunt de reden van retour ook vermelden in een e-mail naar info@decoverf.nl.

 

De spelregels bij een retournering:

  • U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  • Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten wanneer de volledige bestelling wordt herroepen (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering, of een gedeeltelijke herroeping) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
  • Bij een retourzending dienen de goederen in de originele verpakking(*) te worden verzonden. Indien goederen niet in de originele verpakking verstuurd worden en er ontstaat schade dan zullen wij deze schade in mindering brengen op het bedrag dat wordt terugbetaald.
  • Bij Decoverf.nl is iedere verfverpakking voorzien van een zegel. Wanneer deze zegel verbroken is, kunnen wij niet beoordelen of de verf nog van dezelfde kwaliteit is als voorheen.
    • Verf is onderhevig aan verlies van kwaliteit als de verpakking eenmaal geopend is. Daarmee wordt de verf minder lang houdbaar.
    • Wanneer verf met andere producten in aanraking is geweest kan de kwaliteit daardoor worden beïnvloed.

Als de zegel bij verfproducten is verbroken kunnen wij de kwaliteit niet meer garanderen en is het niet meer verkoopbaar. De waardevermindering is dan 100%.

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

U kunt uw retourzending terugsturen naar:

Decoverf.nl
Afdeling Retouren Decoverf.nl
Talhoutweg 17
8171 MB Vaassen

Terugbetalingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding krijgt u het volledige aankoopbedrag terug.

 

 

(*) met de originele verpakking wordt verstaan: de originele productverpakking, de originele verpakkingsdoos en vulmaterialen.

© 2016-2022 Decoverf.nl - Alle rechten voorbehouden