Garantie

Op alle producten die je bij ons koopt zit een wettelijke garantie. Decoverf.nl garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde producten conform de aangeboden specificaties.
Decoverf.nl garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde producten conform de aangeboden specificaties. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

De afgebeelde kleuren op de website kunnen altijd iets afwijken van de werkelijke verfkleuren. Ook kan in de praktijk de kleurindruk van de verf verschillen door lichtinval. Wil je zeker zijn van je kleur? Vraag dan gratis kleurstalen aan!
Heb je een vraag of liever een persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op! 

Indien je van mening bent dat een product niet deugdelijk en/of onbruikbaar is, dan kun je een klacht indienen volgens de klachtenprocedure van Decoverf.nl.
Als een klacht gegrond wordt geacht, kan Decoverf de klacht herstellen door het product opnieuw te leveren. In geval goederen retour zijn verzonden en de klacht is gegrond verklaard, dan zijn de verzendkosten van de retournering voor rekening van Decoverf.nl. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de klant.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie en/of schade voortkomend uit productaansprakelijkheid (vervolgschade) ingeval:

  • bij beschadiging door opzet of nalatigheid
  • bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
  • bij reeds geopende verpakkingen*
  • bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en aanvullende informatie op de webshop**

 

* Verfproducten zijn beperkt houdbaar na opening. Na openen het product op korte termijn toepassen voor behoud van garantie. Het product dient bewaard te worden volgens de instructies op de verpakking. Tevens kunnen verfproducten besmet worden door gebruik van gebruikte en onvoldoende gereinigde rollers, kwasten of roermiddelen.

** Verwezen wordt naar informatie op het etiket van het product, toegevoegd aan de verpakking en productbeschrijving, tips & tricks, veelgestelde vragen en technische informatie op Decoverf.nl.

© 2016-2022 Decoverf.nl - Alle rechten voorbehouden