Klachtenprocedure

Eventuele klachten kun je op de volgende manieren bij ons indienen:

  Telefonisch
Decoverf.nl is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 085-7608941, lokaal tarief. Bereikbaar tijdens kantooruren: 08.30 – 17.00 uur.
  Per e-mail
U kunt uw klacht mailen naar info@decoverf.nl.

 

Klachtafhandeling

De bij ons ingediende klacht wordt uiterlijk 14 dagen na ontvangst van klacht beantwoord. Als er meer tijd nodig is voor de afhandeling, dan ontvang je binnen deze 14 dagen een ontvangstbevestiging waarin wij aangegeven wanneer je zeker een inhoudelijke reactie van ons kunt verwachten.

 

Je bent het oneens met de oplossing voor jouw klacht?

Wij vinden het erg belangrijk dat je tevreden bent met de geboden oplossing voor jouw klacht. Indien je je niet kunt vinden in de uitkomst, dan heb je de gelegenheid om in beroep te gaan. Dit kun je doen door ons per brief te laten weten dat je het niet eens bent met de aangeboden oplossing en dat je een andere oplossing wenst.

 

In je brief dienen de volgende gegevens te worden opgenomen:

  • Omschrijving van de klacht en waarom je het niet eens bent met de geboden oplossing.
  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Je klantnummer (indien je bij ons geregistreerd bent);

 

Je kunt je brief sturen naar: 
Decoverf.nl
T.a.v. Klantenservice
Antwoordnummer 699
8160 VE Vaassen

 

De klantenservice zal de ontvangst van je brief bevestigen en aangeven wanneer je een antwoord kunt verwachten. Dit is binnen 14 dagen.

 

Ben je het niet eens met de uitkomst van het beroep?

Binnen een periode van 12 maanden nadat je jouw klacht hebt ingediend bij Decoverf.nl en de klacht niet tot een oplossing heeft geleid, kun je een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Thuiswinkel:

Geschillencommissie Thuiswinkel
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.sgc.nl

Je kunt je klacht ook altijd kenbaar maken bij het Europese online geschillen platform (ODR), Online geschillenbeslechting Europese Commissie.

© 2016-2022 Decoverf.nl - Alle rechten voorbehouden